Home

Theeklassen
Gebruikte afkortingen
 


Kwaliteit, daar gaat het om
De laatste fase in het bewerkingsproces is het sorteren.
Wanneer de bladstukjes uit de droger of oven komen, gaan ze door zeefmachines met zeven van verschillende maten om ze op grootte te sorteren.
Deskundigen sorteren niet naar kwaliteit of smaak, maar naar het uiterlijk en type van de blaadjes.
De beste klassen geven vaak de beste kwaliteit.

Twee hoofdklassen
De twee hoofdklassen zijn bladthee en gebroken thee.
Bladthee bestaat uit de grotere stukken die overblijven nadat de gebroken thee is uitgezeefd. Als laatste is er nog een klasse stof- of gruisthee.

Sorteren
Het sorteren is een belangrijk stadium in het productieproces omdat de sterkte, smaak en kleur bij het zetten in verschillende tempo's uit het blad in het kokende water trekken, die afhankelijk zijn van de bladgrootte: hoe groter het blad, hoe langer het moet trekken. Het is belangrijk dat alle stukjes blad die voor een kop thee worden gebruikt even groot zijn.

Mengen
Bij het vermengen van verschillende theeŽn behoort elke thee ongeveer even grote blaadjes te bevatten.
Kleinere stukjes zakken naar de bodem en brengen de zorgvuldig gemengde melange uit balans.

Naamgeving klassen
De namen van de klassen verwijzen naar de grootte van het blad, waardoor we er van uit kunnen gaan dat stukjes van het zelfde blad van verschillende grootte gelijk van kwaliteit zijn. (Het enige verschil is dat kleinere blaadjes sneller trekken).

Binnen elke klasse thee uit een bepaalde tuin kunnen er variaties in kwaliteit (en dus ook in prijs) optreden door het weer of het productieproces en theekopers moeten meerderen theeŽn proeven voor ze een keuze maken.
Veelal wordt achter de naam van een klasse het cijfer 1 gezet om een thee van topkwaliteit aan te geven.
 

 
De bladklassen worden verdeeld in de volgende categoriŽn:

FLOWERY ORANGE PEKOE (FOP). Thee die wordt gemaakt van de bladknop en de twee bovenste blaadjes van elke loot. Fijne, malse, jonge blaadjes, gerold met de juiste hoeveelheid puntjes, de fijne uiteinden van de knoppen, die kwaliteit verzekeren.

GOLDEN FLOWERY ORANGE PEKOE (GFOP).
Dit is FOP met "gouden puntjes", de uiteinden van de goudgele knoppen.

TIPPY GOLDEN FLOWERY ORANGE PEKOE (TGFOP).
Dit is FOP met veel gouden puntjes.

FINEST TIPPY GOLDEN FLOWERY ORANGE PEKOE (FTGFOP).
Dit is FOP van bijzonder goede kwaliteit.

SPECIAL FINEST TIPPY GOLDEN FLOWERY ORANGE PEKOE (SFTGFOP).
Dit is de allerbeste FOP.

ORANGE PEKOE (OP).
Dit bevat lange, puntige bladeren die groter zijn dan die van FOP en geoogst zijn toen de bovenste blaadjes net open gingen. OP bevat zelden puntjes.

PEKOE (P). Bestaat uit kortere, wat grovere blaadjes dan OP.

FLOWERY PEKOE (FP). De bladeren voor FP worden tot bolletjes gerold.

PEKOE SOUCHONG (PS). Bestaat uit kortere, grovere blaadjes dan P.

SOUCHONG (S).
Grote bladeren worden in de lengte gerold, waardoor er grove, rafelige stukken ontstaan. Deze naam wordt vaak gebruikt voor Chinese gerookte theeŽn.

Gebroken-theeklassen worden verdeeld in de volgende categorieŽn:
Ook gebroken-theeklassen krijgen een 1 als het om de beste kwaliteit gaat.

GOLDEN FLOWERY BROKEN ORANGE PEKOE (GFBOP),
GOLDEN BROKEN ORANGE PEKOE (GBOP),
TIPPY GOLDEN BROKEN ORANGE PEKOE (TGBOP),
TIPPY GOLDEN FLOWERY BROKEN ORANGE PEKOE (TGFBOP),
FLOWERY BROKEN ORANGE PEKOE (FBOP),
BROKEN ORANGE PEKOE (BOP),
BROKEN PEKOE (BP),
BROKEN PEKOE SOUCHONG (BPS).

FANNINGS/FINES (ook wel stof- en gruisthee genoemd).
Fannings
zijn de fijnste ziftsels (afval), die nuttig zijn voor het maken van theezakjes die snel moeten trekken.

Stof- en gruisthee worden als volgt ingedeeld:

ORANGE FANNINGS (OF),
BROKEN ORANGE PEKOE FANNINGS (BOPF),
PEKOE FANNINGS (PF),
BROKEN PEKOE FANNINGS (BPF),
PEKOE DUST of RED DUST (RD),
FINE DUST (FD), GOLDEN DUST (GD),
SUPER RED DUST (SRD),
SUPER FINE DUST (SFD),
BROKEN MIXED FANNINGS (BMF).


(c) 2019 Afvallen-Vasten.nl
Bijgewerkt tot: 12 oktober 2019